Groepscursus: voorbereiding op de brugklas voor tieners

De stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor tieners een volgende stap in hun persoonlijke ontwikkeling. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat ze zich makkelijker thuis voelen in deze nieuwe omgeving en sneller in hun ritme komen. Zodat ze een ontspannen start kunnen maken, wat ook een positieve invloed heeft op hun leerprestaties.

In 6 groepsbijeenkomsten komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat gaat er veranderen?
  • Huiswerk en huiswerkplek.
  • Agenda gebruik en plannen.
  • Leren leren.
  • Inspannen en ontspannen.
  • Gebruik (digitale) hulpmiddelen.

Voor aanvang van het nieuwe schooljaar zijn er 4 bijeenkomsten en na aanvang zijn er 2 bijeenkomsten.

Klik hier voor aanmelding voor deze cursus.