Begeleiding en Coaching

De begeleiding en coaching is vooral gericht op kinderen met gedragsproblemen en/of stoornissen. meisje759Denk hierbij aan bijvoorbeeld ADHD, A.S.S. of aanverwante stoornissen.

Ook hoog sensitieve kinderen en/of kinderen met faalangst of concentratieproblemen kunnen baat hebben bij extra begeleiding en coaching.

Begeleiding van deze kinderen kan zowel als ondersteuning bij het leren (zie remedial teaching of huiswerkbegeleiding) maar kan ook gericht zijn op hun “problemen” of stoornis en zaken waar ze op school tegenaan lopen en waarbij ze hulp nodig hebben (bijvoorbeeld: taakwerkhouding, concentratie, planning, niet les gebonden activiteiten.

jongen245Ik ondersteun deze kinderen door zoveel mogelijk uit de gaan van hun belevingswereld. Vanuit de hulpvraag bekijk ik welke hulp het kind nodig heeft op dat moment. Dit kan door het kind inzicht te laten krijgen in de stoornis of “probleem” waar het kind mee te maken heeft of door het zoeken naar en samenstellen van een “handleiding voor zichzelf”.

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van psycho educatie (opvoedkundige interventies om kinderen leren omgaan met hun “beperkingen” door het verwerven van kennis, vaardigheden in de omgang met anderen en het creëren van zelfvertrouwen). Ook het aanleren en inoefenen van sociale vaardigheden behoort tot de mogelijkheden. Welke werkvorm we hanteren hangt af van de specifieke situatie en wordt in overleg met u bepaald.