Even voorstellen

Hallo ik ben Marianne van Zutphen,

In 2015 ben ik Remedial Teaching Praktijk de Kameleon gestart. Lange tijd was het een droom en nu heb ik mijn eigen praktijk om me volledig te kunnen toeleggen op het begeleiden van kinderen.

Portretfoto Marianne van Zutphen RT Praktijk de Kameleon

Ik ben afgestudeerd Master Special Educational Needs (SEN) en ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) en van de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders Onderwijs (LBBO).

In 2017 heb ik me verder gespecialiseerd in een methode voor rekenen (RekenRemedie) en een methode voor spelling (SpellingSter). Sinds 2018 ben ik ook Jungle Memory Coach om kinderen te helpen met het trainen van hun werkgeheugen.

Gedurende 24 jaar ben ik groepsleerkracht in het basisonderwijs geweest en heb ik op meerdere scholen gewerkt als intern begeleider.
Destijds gaf ik al ondersteuning aan kinderen met een ondersteuningsarrangement (voorheen rugzakbegeleiding) en dat doe ik nu vanuit mijn praktijk nog steeds. Ook begeleid ik ouders en coach ik leerkrachten om in specifieke gevallen de juiste zorg binnen het reguliere onderwijs te kunnen aanbieden.

Met mijn ervaring en expertise op het gebied van het begeleiden van kinderen, ouders en leerkrachten wil ik in mijn praktijk kinderen begeleiden op verschillende gebieden. Het is dan ook een bewuste keuze om juist met déze kinderen te werken en hen leerbegeleiding op maat te bieden. Veel kinderen hebben behoefte aan dat extra steuntje in de rug om tot leren te komen.

Daarnaast ook een stukje persoonlijk idealisme: “Ik vind dat onderwijs toegankelijk en bereikbaar moet zijn voor ieder kind, zodat ieder kind op zijn eigen niveau en met zijn capaciteiten zijn doel kan bereiken en zich zelfstandig kan redden in de samenleving.”

“Kinderen die zich goed voelen en zelfvertrouwen hebben, komen tot leren.”

Ik bén mijn praktijk en sta voor een praktijk waar:

  • ieder kind uniek is en zichzelf mag zijn
  • uitgegaan wordt van de mogelijkheden en kansen voor het kind (oplossingsgericht werken en begeleiden)
  • uitgegaan wordt van de belevingswereld van het kind
  • het kind en de te leren vaardigheden centraal staan
  • het kind zich mag ontwikkelen in zijn of haar tempo
  • talenten worden benut
  • rust heerst en een veilige omgeving wordt geboden
  • ruimte is voor (her)opbouw van zelfvertrouwen
  • op een ontspannen manier ondersteuning wordt geboden

Om op de hoogte te blijven van de meest recente inzichten en ontwikkelingen, volg ik regelmatig cursussen, na- en bijscholing op het gebied van remedial teaching en begeleiding.

Naast het werken als leerkracht, intern begeleider en remedial teacher ben ik moeder van 3 prachtige kinderen van 20, 18 en 13 jaar.
Ook houd ik van zingen, muziek en dansen en vind ik het leuk om creatief bezig te zijn.