Huiswerkbegeleiding

jongen114Huiswerkbegeleiding is in het kort: begeleiding bij het maken, het leren of het voorbereiden/plannen van het huiswerk.

Op de basisschool krijgen kinderen voor het eerst te maken met huiswerk. In het begin is het onwennig, is het even spannend en vaak gelukkig ook leuk. Naarmate kinderen ouder worden, zal het huiswerk en de moeilijkheidsgraad toenemen. Huiswerk hoort er nu eenmaal bij en zal een routine moeten worden.

Voor veel kinderen kan het erg lastig zijn om zelfstandig met het huiswerk bezig te zijn. Het goed plannen van huiswerk is regelmatig een struikelblok. Op de basisschool krijgen kinderen een kans om dit plannen te oefenen en te leren, zodat zij hier ook profijt van hebben wanneer zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Kinderen vinden dit vaak lastig. Regelmatig krijg ik vragen van kinderen als “Wanneer moet ik beginnen met het leren van de toets?” en ”Ik heb nog maar één dag om te leren…. Hoe moet ik dit nu doen?

Omdatmeisje135 kinderen “het leren en plannen” moeten leren kan het zinvol zijn huiswerkbegeleiding te geven. Een kind leert hierbij zijn huiswerk goed in te plannen, de agenda overzichtelijk te maken en te houden en leert om de stof op een goede manier te verwerken.

Ook vakspecifieke uitleg of ondersteuning bij het leren van toetsen kan het kind helpen om met meer zelfvertrouwen en plezier naar school gaan.

Ik bied ondersteuning bij zowel het “maak huiswerk” als bij het “leer huiswerk”.

Het samenstellen en voorbereiden van een spreekbeurt of boekbespreking behoort ook tot de mogelijkheden.