Remedial Teaching

jongen818Remedial Teaching houdt in dat er extra individuele ondersteuning gegeven wordt aan kinderen met een bepaalde achterstand. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van het kind en is gericht op het leerproces. Belangrijk is dat de hulp zoveel mogelijk aansluit bij datgene wat het kind op school aangeboden krijgt. Directe afstemming met school behoort ook tot de mogelijkheden.

Ik ben gespecialiseerd in Remedial Teaching aan kinderen die het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs volgen (4 tot en met 12 jaar). Wanneer het kind naar het voortgezet onderwijs gaat, vindt eventueel een dossieroverdracht plaats. Desgewenst kan ik collega remedial teachers die gespecialiseerd zijn in deze opvolgende leeftijdsgroep voorstellen

De ondersteuning is mogelijk voor alle vakken die gegeven worden op het basisonderwijs:

  • Rekenen
  • Taal
  • Spelling
  • Werkwoordspelling
  • Lezen
  • Begrijpend lezen
  • Schrijven

Kinderen met dyslexie of dyscalculie hebben veel baat bij het krijgen van extra ondersteuning. Het is mogelijk om kinderen hierbij te ondersteunen zodat zij deze handvaten en tips kunnen gebruiken bij het lezen, taal en spelling op school. In het plan van aanpak bepalen we samen welke hulp deze kinderen nodig hebben.

Het is daarnaast mogelijk om thuisonderwijs aan (langdurig) zieke kinderen te geven en om ondersteuning aan NT2 (Nederlands als 2e taal) kinderen bij het leren van de Nederlandse taal te bieden.