Moeite met spelling?

In de onderbouw van de basisschool leren kinderen een heleboel, vooral in groep 3 komt het leren lezen dagelijks aan bod. Kinderen leren door middel van lettercombinaties woorden vormen en deze vervolgens te lezen en te schrijven.  Als de basis van het lezen niet voldoende geautomatiseerd is, kan het lezen en schrijven (het spellen van woorden) erg lastig zijn.

Door het gebruik van de methode Spelling Ster kan ik kinderen hierbij de ondersteuning bieden die zij nodig hebben om hun spellingsniveau goed te ontwikkelen.
Na inventarisatie van datgene wat ze al beheersen pakken we de spellingscategorieën aan waar uw zoon/dochter nog moeite mee heeft.

Spelling Ster werkt met de “in je hoofd” techniek waarmee kinderen woordbeelden leren automatiseren. Ook voor kinderen die vooral denken in beelden is dit een goede manier om de spelling snel onder de knie te krijgen.

Deze manier van werken is methode onafhankelijk, zodat hij goed gebruikt kan worden naast de methode op school. Omdat ik ook goed bekend ben met de op scholen gebruikte methoden zorg ik ervoor dat dit de basis blijft en dat Spelling Ster hierin verweven wordt.

Werkwoordspelling?
Spelling Ster biedt ook een aparte leerlijn voor werkwoordspelling. Hier leren de kinderen de regels voor werkwoordspelling met behulp van  schema’s goed toepassen.
De gehele werkwoordspelling komt aan bod in duidelijke onderdelen.