Typecursus Gigakids (Xtra)

Ter voorbereiding op het middelbaar onderwijs is het belangrijk dat kinderen handigheid en snelheid krijgen in het verwerken van teksten op een computer om verslagen en werkstukken te maken. Voor kinderen in groep 6, 7 of 8 gebruik ik daarvoor de typecursus Gigakids.

Met Gigakids leren kinderen in 12 lessen en typespellen op lesniveau op een leuke manier blind typen met tien vingers.logo
Gemiddeld duurt deze cursus 3 maanden, afhankelijk van aanleg, inzet en motivatie.

De sterke punten van Gigakids zijn:

  • Een prikkelarme cursus, waardoor de focus ligt op het blind typen met 10 vingers.
  • De lessen zijn leuk zoals typespellen met focus op spelenderwijs leren.
  • Wekelijkse lessen zodat de voortgang goed in de gaten gehouden kan worden.
  • En er een stok achter de deur is om te blijven oefenen.
  • Het examen wordt afgenomen door mij waardoor er controle is op het blind typen met 10 vingers en een diploma zijn waarde heeft.

Kinderen krijgen een eigen inlogcode zodat ze thuis online kunnen werken. Elke les bestaat uit een aantal oefeningen en kinderen kunnen direct zien hoe ze het gedaan hebben. Op basis van deze resultaten begeleid ik de kinderen en zorgen we samen voor het bij hen passende tempo en de juiste voortgang.

Dit pakket biedt bovendien met Gigakids Xtra extra mogelijkheden voor kinderen met bijvoorbeeld dyslexie, AD(H)D, DCD, verminderde fijne motoriek, A.S.S. etc. door:

  • Het gebruik van zoveel mogelijk echte woorden.
  • Teksten zijn korter en de letters zijn groter.
  • Het is mogelijk om de letters een kleur te geven die bij de vinger past waarmee je hem aan moet slaan.
  • Het beeld is rustig zonder te veel afleiding.
  • De drempel om naar een volgende oefening te gaan, kan worden aangepast.

Verdere informatie over de cursus kun je vinden op www.gigakids.nl.