Werkwijze

jongen228Nadat u contact heeft opgenomen nodig ik u uit in mijn praktijk voor een vrijblijvend kennismakings- en intakegesprek.

Het doel van het intakegesprek is kennis te maken en uw hulpvraag te bespreken. Tevens zal ik vragen naar toetsuitslagen en eventuele onderzoeksgegevens. Aan het einde van het gesprek zal ik aangeven of, hoe en onder welke voorwaarden ik uw hulpvraag kan invullen. U ontvangt een intakeverslag van me, vergezeld van een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerking begint met de eerste lesbijeenkomst. Gedurende de eerste en tweede bijeenkomst zal ik na het kennismaken met uw kind, voornamelijk observeren, signaleren en diagnosticeren om tot een op maat gemaakt plan van aanpak te komen waarin we in overleg met u en eventueel uw kind doelen opstellen. In het plan van aanpak wordt opgenomen wat de verwachting is, waaruit de begeleiding bestaat, met welke materialen we gaan werken en op welke momenten de begeleiding plaats gaat vinden. Hierin worden ook de evaluatiemomenten opgenomen, het eerste na ongeveer 6 weken.

In een logboek worden na afloop van de lesbijeenkomsten korte notities genoteerd en worden de evaluatiepunten opgenomen. Het logboek is altijd in te zien door de ouders.

Mijn werkwijze met kinderen kenmerkt zich door:

  • het werken met uitdagende en verschillende werk- en spelvormen
  • gebruik te maken van concreet materiaal en herkenbare contexten, die aansluiten bij de belevingswereld van het kind
  • uit te gaan van een positieve en persoonlijke benadering: fouten maken mag!
  • rekening te houden met verschillende intelligentieniveaus en leerstijlen (visueel, verbaal, muzikaal, logisch en motorisch)
  • te werken vanuit een reĆ«el verwachtingspatroon (niet ieder kind wordt timmerman of advocaat)
  • de lesstof aan te laten sluiten bij de interesse van het kind.